Welcome

TAGALAU TRỞ LẠI Thư Inrasara Sài Gòn 21 7 2018 Kính gửi quý Cộng tác viên Mạnh thường quân độc giả Tagalau cùng bà con anh chị em thân mến

TAGALAU TRỞ LẠI
[Thư Inrasara]
Sài Gòn, 21-7-2018
Kính gửi quý Cộng tác viên, Mạnh thường quân, độc giả Tagalau cùng bà con, anh chị em thân mến!
Từ Tagalau 20 phát hành vào mùa Katê Ramưwan 2016, hai năm đi qua, mỗi mùa Rija Nưgar, Katê hay Ramưwan, là mỗi bận độc giả và bà con mong đợi Tagalau góp mặt, nhưng rồi nó cứ vắng bóng. Cũng không thấy câu trả lời từ Chủ biên và Ban biên tập.
Gặp mặt trao đổi hay thư từ với các tác giả từng cộng tác với Tagalau, Mạnh thường quân cũng như độc giả, tôi hiểu rất nhiều người mong Tagalau trở lại.
Khi biết các bạn thuộc thế hệ Tagalau mới đã bàn bạc nhất trí, nay tôi với tư cách người Sáng lập và nguyên Chủ biên Tagalau [từ số 1 đến số 15] xin thay mặt anh chị em thông tin chung như sau:
Jalau Anưk, đồng chủ biên với Inrasara số 14-15, và chủ biên Tagalau số 16-20 do “điều kiện kinh tế và thời gian không cho phép tiếp tục”, thế nên:
- Từ Tagalau 21, chủ biên là: TUỆ NGUYÊN, đồng phó chủ biên: Jaka và Lưu Anh Tặng
- Tagalau tục bản ngay mùa Katê năm nay, nếu kịp.
- Đây là Thông báo chính thức, TỪ NAY mọi việc liên quan tới Tagalau xin liên hệ với 3 bạn trên.
(Tuệ Nguyên & 2 phụ tá trực tiếp có thư đến mọi người - Karun!)
Tadhau siam mưkrư
Inrasara
[Jaka Năng Tuệ Phú, Amuchandra Luu, Ysa Cosiem, Bá Minh Trí, Thạch Ngọc Xuân, Soan Bien Kieu, Mylan Che, Thach Dang, Isvan Campa, Đồng Chuông Tử, Thập Văn Sự, Đạo Văn Chi, Kiều Kiều Maily, Minh Hiền Thành, Tan Tu, Nghiêm Xích, Minh Chế Quốc, Thong Thai, Hienquy Ba, Can Quang, Kim Thoa, Luu Van Phu, Dao Luu Van, lưu tặng, Ja Yang, Ja Dar, Jayam Padra, Bích Hiên]
2021-12-02
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới