Welcome

Đọc các thống kê tốc độ cầu thủ ở World Cup thấy cầu thủ này chạy 34km h cầu thủ kia chạy 35km h

Đọc các thống kê tốc độ cầu thủ ở World Cup thấy cầu thủ này chạy 34km/h, cầu thủ kia chạy 35km/h.
Chạy nhanh chỉ là yếu tố thứ hai của cầu thủ sau yếu tố số 1 là phản ứng chớp nhoáng, bứt tốc lẹ. Cầu thủ hay hay không ăn thua nhau ở 3-4 mét (2 bước chân) và 10 mét (5-6 bước).
Chạy nhanh mà hay thì điền kinh nước rút thành siêu sao bóng đá hết sao.
2021-11-03
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới