Welcome

Vũ thương Anh Vũ ảnh có cuồng thì nói cho ngay ảnh cũng chẳng hại ai

Vũ thương!
Anh Vũ ảnh có cuồng thì nói cho ngay ảnh cũng chẳng hại ai. Ngược lại ảnh làm người buồn...cười và xả stress (chửi cho sướng). Vậy là việc nhân đức.
Còn chuyện ảnh làm giàu từ thứ cà phê đen thùi lùi, đắng ma kêu quỷ hờn suy cho cùng cũng chẳng phải lỗi của ảnh. Một tay sao chống trời. Cái khẩu vị cà phê quái đản của người Việt là hậu quả của thời đói kém, ngăn sông cấm chợ. Không chống được thì nương theo mà làm giàu. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt chứ gì nữa.
Làm doanh nhân ít nhiều có đóng góp cho xã hội, huống hồ anh Vũ khởi nghiệp từ tay trắng thì dẫu cái việc khởi nghiệp ảnh đang hô hào có hơi buồn..cười cũng không có gì sai trái.
Khởi nghiệp vậy vẫn hơn mấy ông khởi nghiệp bằng lái xe ôm, nuôi lợn, làm chổi đót...Mấy ông đó mà dạy khởi nghiệp mới là sai.
Anh Vũ cứ khoẻ, gàn cũng chẳng sao. Rốt lại anh có hại ai đâu, anh còn nuôi báo chí đang hấp hối sống thêm tí. Ăn tiền anh Vũ nhiều nhất vẫn là đám báo chí truyền thông. Biết anh thích nổ nên chúng càng bơm cho anh nổ, nổ phải trả tiền chứ có nổ chùa đâu.
Nói về anh, hấp dẫn thua gì sô bít. Cũng gay cấn, chấn động cõi mạng.
Tóm lại, em thì em thích Vũ nhưng mà là Jun Vũ, hotgirl mới nâng ngực chứ anh Vũ hói, cũng thường !
Hehe.
2021-11-03
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới