Welcome

CHIA TAY Đă ng cay gia biê t chia tay Lơ i thê son să t đa bay vê nga n Tra sông nhâ n co lệ tra n Tra mu i xoa giâ y theo la n gio bay Tra

CHIA TAY
.
Đắng cay giã biệt chia tay
Lời thề son sắt đã bay về ngàn
Trả sông nhẫn cỏ lệ tràn
Trả mùi xoa giấy theo làn gió bay
Trả hoa bưởi ép sổ tay
Tra cây bút viết ruột thay màu rồi
Thét to trả tức về trời
Thả chân bước vội tìm người lòng thương
Bản thân tự thoại tang thương
“Anh đi đâu đấy đêm trường…” ?
Tìm em !
.
Chu Tuan Kiet
.
Hình: Internet
2021-10-23
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới