Welcome

Viền với em cha Anh viền chơi với em cha Chứ viền đi sẽ dần dà nên thân

Viền với em cha
Anh viền chơi với em cha
Chứ viền đi sẽ dần dà nên thân
Rồi xa ngái cũng nên gần
Kiếp này cũng thể một lần biết nhau
Có duyên thì sắm trầu cau
Vô duyên anh nhớ bữa sau lại viền
Quê em chừ việc liên miên
Mần thì mần chẳng nên tiền mấy đâu
Nhiều khi mụ hết cả đầu
Phi thương nghèo đã thành câu răn đời
Nhưng mà viền nhé anh ơi
Ở đây gió biết nói lời của trăng
Đêm mô gió cũng vùng vằng
Mần cho mây cũng tung tăng chạy hoài
Ở đây còn sắn , ngô , khoai
Còn ngan ngát lúa nép ngoài bờ đê
Còn ngơ ngẩn lắm câu thề
Còn cả thuốc lú bùa mê nữa này
Anh viền em sẽ cầm tay
Dắt ra trình diện với thày u luôn
Dầu chưa tỏ rõ ngọn nguồn
Nhưng em tin sẽ sẻ suôn anh mờ
Sẽ là trọn nhé cơn mơ
Anh đừng có để em chờ nhiều nghen
31/ 7/ 2018
2021-10-19
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới