Welcome

Kết thúc livestream trong nhóm xong thấy thoải mái quá

Kết thúc livestream trong nhóm xong thấy thoải mái quá. Kết thúc một ngày làm việc bằng những niềm vui giản đơn thế thôi ?
Mình làm mọi việc không phải để thể hiện mà là để trao giá trị. Làm hết mình, làm hết mình.
Khi người khác chưa đón nhận thì hẳn là cách truyền đạt chưa tốt hoặc giá trị chưa đủ. Đừng đổ lỗi cho điều gì hết ?
Hôm nay tôi vui ?.
2021-08-01
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *