Welcome

Bạn Đậu Xanh sợ chị Kitty nhưng luôn tranh thủ cơ hội để phản đòn

Bạn Đậu Xanh sợ chị Kitty nhưng luôn tranh thủ cơ hội để phản đòn. Chẳng hạn bà gọi mà chị chưa trả lời thì ông em lên tiếng ngay: Chị Kitty, sao bà gọi mà chị không trả lời. Chị thật là vô tích sự! Tất nhiên những lúc khác thì nịnh lắm. Hôm qua chị làm caramel, Đậu vừa ăn vừa tấm tắc "được, hôm nay không bị xốp..." Rồi xơi luôn 2 cốc :)
2021-05-25
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *